CAO KHANH – ĐẨY MẠNH MÔ HÌNH CHĂN NUÔI GIA CÔNG

Để đáp ứng được nhu cầu rộng lớn của thị trường, từ năm 2020, công ty Cao Khanh đã bắt đầu tiến hành hợp tác với nhiều đối tác từ doanh nghiệp đến người nông dân để xây dựng thành chuỗi liên kết: “Nhà sản xuất – Nhà phân phối – Nhà tiêu dùng” bằng hình thức chăn nuôi gia công, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm chăn nuôi của bà con.Với mô hình liên kết chăn nuôi này, người nông dân đầu tư chi phí xây dựng chuồng trại, trang thiết bị vật tư chăn nuôi, đầu tư công chăm sóc nuôi dưỡng đàn gà hằng ngày. Về phía công ty, công ty sẽ cung cấp con giống, đầu tư thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vaccine, hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn kiểm soát quy trình chăn nuôi trong suốt quá trình nuôi dưỡng.

Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh