Cao Khanh chủ động, quyết tâm chống COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã làm cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt với rất nhiều bối rối và khó khăn bởi chưa ai và chưa có quốc gia nào đã từng trải qua trước đó cho đến đầu năm nay. Chúng ta đã và đang cố gắng hết sức để đương đầu với thời kỳ phức tạp của dịch bệnh.

Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh