CON GÀ TRONG VĂN HÓA NGƯỜI VIỆT

Gà là loài vật đã gắn liền với đời sống sinh hoạt của người Việt từ bao đời nay. Hình ảnh của con gà đặc biệt là gà trống hiện diện nhiều trong nền văn hóa. Trong văn hóa phương Đông, gà là một trong 12 con giáp với biểu tượng Dậu và cũng nằm trong lục súc. Hình ảnh con gà của dân gian truyền lại qua các thế hệ vô cùng ý nghĩa, nó mang giá trị văn hóa của dân tộc.

Cao Khanh chủ động, quyết tâm chống COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã làm cho thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt với rất nhiều bối rối và khó khăn bởi chưa ai và chưa có quốc gia nào đã từng trải qua trước đó cho đến đầu năm nay. Chúng ta đã và đang cố gắng hết sức để đương đầu với thời kỳ phức tạp của dịch bệnh.

Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh