Qua hơn 30 năm kiến lập và phát triển, Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh

đang từng bước khẳng định vị trí trên thị trường với lĩnh vực lai tạo và sản xuất Con giống Gia cầm, Thủy cầm.

Gà ta giống

Dòng gà ta lai chọi CK1

Dòng CK1 có đặc điểm mồng dâu (nụ) chiếm khoảng 70%, màu lông tía đen chiếm 80%.

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thời gian sinh trưởng 90 ngày:
– Tỷ lệ nuôi sống đạt 98-99%
– Trọng lượng bình quân: 1.7 – 1.9 kg
– FCR 2.4 – 2.6 kg

Thời gian sinh trưởng 105 ngày:
– Tỷ lệ nuôi sống đạt 97-98%
– Trọng lượng bình quân: 2.0 – 2.2 kg
– FCR 2.6 – 2.7 kg

Dòng gà ta lai chọi CK2

Dòng CK2S có đặc điểm tăng trọng nhanh, độ đồng đều cao, màu lông tía đen tương đối đồng nhất.

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thời gian sinh trưởng 90 ngày:
– Tỷ lệ nuôi sống đạt 98-99%
– Trọng lượng bình quân: 1.8 – 2.0 kg
– FCR 2.4 – 2.5 kg

Thời gian sinh trưởng 105 ngày:
– Tỷ lệ nuôi sống đạt 97-98%
– Trọng lượng bình quân: 2.2 – 2.4 kg
– FCR 2.5 – 2.6 kg

Dòng gà ta lai chọi CK3

Dòng CK3 là dòng có hình thể lớn, tăng trọng nhanh nhất trong 3 dòng và tiêu tốn thức ăn thấp nhất. Gà trống chân cao, mình dài, lông tía đen, mào cờ và mào nụ. Gà mái lông màu nâu đậm hoặc nhạt điểm đen, tai tích, mào đỏ.

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

Thời gian sinh trưởng 90 ngày:
– Tỷ lệ nuôi sống đạt 98%
– Trọng lượng bình quân: 2.0 – 2.2kg
– FCR 2.2 – 2.4 kg

Thời gian sinh trưởng 105 ngày:
– Tỷ lệ nuôi sống đạt 97-98%
– Trọng lượng bình quân: 2.4 – 2.6 kg
– FCR 2.5 – 2.55 kg

Vịt giống siêu nạc

Dòng vịt siêu nạc

Dòng vịt siêu nạc có thể trọng lớn, sức đề kháng cao, tỷ lệ hao hụt thấp.

Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh