CAO KHANH – KHÔNG NGỪNG ĐẦU TƯ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO CHĂN NUÔI VÀ SẢN XUẤT

Trong cuộc cách mạng 4.0, việc đưa khoa học công nghệ vào sản xuất đang được nhiều doanh nghiệp nông nghiệp đặc biệt chú trọng. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhận định, khoa học và công nghệ thực sự là một giải pháp quan trọng đóng góp có hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp.

Nhờ nhiều chính sách khuyến khích và ưu đãi nên hiện nay, mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang ngày càng phổ biến. Một số doanh nghiệp đã khẳng định tầm cỡ, vị thế khi có các sản phẩm hiện diện trên thị trường trong nước và quốc tế. Với riêng ngành chăn nuôi, đã có không ít doanh nghiệp đi theo con đường này, ứng dụng công nghệ rộng rãi trong toàn bộ hoạt động, trong đó, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đang trở thành “đầu tàu” trong xu hướng này của lĩnh vực chăn nuôi nói chung và chăn nuôi gia cầm nói riêng.

Sau nhiều thập kỷ nghiên cứu và phát triển, đến nay, qua hơn 30 năm kiến lập và phát triển, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đang từng bước khẳng định vị trí trên thị trường với lĩnh vực lai tạo gà ta giống Cao Khanh, doanh nghiệp công nghệ cao điển hình. Không chỉ là một doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi Việt Nam, Công ty TNHH Giống gia cầm Cao Khanh đang ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, trở thành một doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, đóng góp những tiến bộ khoa học kỹ thuật lớn cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

Phòng Truyền Thông Cao Khanh

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh