CAO KHANH – LỄ TRAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

Ngày 07/7/2023, Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh đã cùng với Khối Thi đua sản xuất – kinh doanh và dịch vụ 1 đi thăm và trao nhà tình nghĩa cho các gia đình Ông Phạm Văn Chương ( Mỹ Hiệp- Phù Mỹ) , Ông Nguyễn Thành Vinh ( Phước Hiệp – Tuy Phước) trong Chương trình Lễ trao nhà Đại đoàn kết của Khối thi đua sản xuất – kinh doanh và dịch vụ 1.

Ngôi nhà, những phần quà thiết thực trao hỗ trợ chính là tình cảm, sự chia sẻ của chính quyền địa phương và doanh nghiệp với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là nguồn động viên, khích lệ để gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Phòng Truyền thông Cao Khanh

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Công ty TNHH giống gia cầm Cao Khanh